Priser & praktiske oplysninger 2017/2018

Betaling:
Kontingenten forfalder den første træningsdag i måneden og betales enten pr. måned eller for 3 måneder ad gangen. Kontingentet afhænger af, hvor mange ugentlige hold, du er tilmeldt.

Der kan betales kontant på studiet (vi tager ikke dankort) eller ved bankoverførsel til Danske Bank, reg. 4400, konto 4618189406. Betales der ved bankoverførsel, bedes overførslen så vidt muligt finde sted den første i måneden.

Kontingent: 

  pr. måned studerende* 3 mdr. forud
1 ugentlig time 395 360 1.050
2 ugentlige timer 750 680 1.980
3 ugentlige timer 1.050 950 2.800
4 ugentlige timer 1.300 1.180 3.450
5 ugentlige timer 1.550 1.410 4.150
6 ugentlige timer 1.800 1.640 3.825

 

*Hvis du er studerende, gives der rabat mod forevisning af studiekort.

Køb af ekstratime på hold kr. 100
Enetime kr. 450

Tilmelding og udmelding:

Vores sæson er 9 måneder med start primo august og slut ultimo maj. Din tilmelding gælder for alle 9 måneder.

Ønsker du at stoppe i løbet af sæsonen, kræver det at du giver besked - send en email til os eller ring. Undlader du dette, hæfter du for kontingentet. 

Allerede indbetalt kontingent refunders ikke.

Fravær og opsamling:
Hvis du mister en træningstime, kan du samle den op på et hold samme farve/niveau eller lavere. Dog er opsamling betinget af, at du har meldt afbud. Mistede timer skal samles op inden for samme måned og kan ikke modregnes i kontingentet.

Du kan melde afbud pr. sms til 29 16 81 86.

Hvis du er væk i en hel måned (ferie, eksamen) kan du fritages for kontingent den måned, under forudsætning af at du giver besked på forhånd.

Åben priser & betingelser som pdf